Instalacja Rainloop na serwerze z DirectAdmin

Poniżej bardzo prosty sposób na instalację webmaila Rainloop na serwerze z panelem directadmin.
Całość wykonamy w kilku bardzo prostych krokach.

Logujemy się do ssh na konto root przechodzimy do katalogu i pobieramy Rainloopa

cd /var/www/html
wget http://repository.rainloop.net/v2/webmail/rainloop-community-latest.zip

Wypakujemy paczkę.

unzip rainloop-community-latest.zip -d rainloop

Przechodzimy do katalogu rainloopa i ustawiamy uprawnienia:

cd /var/www/html/rainloop
find . -type d -exec chmod 755 {} \;
find . -type f -exec chmod 644 {} \;
chown -R webapps:webapps .

Przechodzimy pod adres:

http://nasz_adres_ip/rainloop/?admin
I się logujemy domyślnymi danymi.

Login:admin
hasło:12345

Pamiętaj aby jak najszybciej zmienić te dane!!!

Od razu możemy ustawić sobie język jako domyślny Polski.

Przechodzimy do zakładki Domeny i dodajemy swoją domenę. Bez tego niestety logowanie do naszego webmaila nie będzie działać.

Serwer smtp oraz imap zastępujemy ustawieniami swojego serwera również ustawiamy porty czy metodę szyfrowania podług swojego serwera.

Całość mamy skonfigurowaną.
Jest tylko jeden minus mianowicie każdą dodaną domenę do panelu directadmin oraz tą dla której chcemy obsługiwać pocztę musimy osobno ręcznie dodawać do rainloopa.

Dodaj komentarz