Instalacja serwera Minecraft w systemie Debian 10

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji serwera Minecraft w Systemie Debian 10.
Całość wykonamy przez konsolę wpisując kilka prostych komend.

Na początek dokonujemy aktualizacji systemu i pakietów:

sudo apt update

sudo apt upgrade

Kolejny krok to instalacja Javy

sudo apt install default-jre

Wersję javy możemy sprawdzić wydając polecenie:

java -version

Dodajemy Użytkownika systemu o nazwie Minercrat:

sudo adduser minecraft

Dodajemy mu grupę sudo:

sudo usermod -aG sudo minecraft

Instalujemy Screen aby nasz serwer mógł pracować w tle:

sudo apt install screen -y

Tworzymy folder serwera gry i przechodzimy do niego:

mkdir minecraft

cd minecraft

Pobieramy serwer minecraft

wget https://launcher.mojang.com/v1/objects/a16d67e5807f57fc4e550299cf20226194497dc2/server.jar

Tworzymy skrypt aby nasz serwer minecrat startował sam w razie restartu serwera.
W tym celu tworzymy plik start.sh:

sudo nano start.sh

Wklejamy do niego:

java -Xms1024M -Xmx2560M -jar server.jar nogui

Nadajemy uprawnienia:

sudo chmod +x start.sh

Aktualizujemy jeszcze raz pakiety:

sudo apt update

Serwer Minecraft możemy już uruchomić poleceniem:

./start.sh

Przy pierwszym uruchomieniu powinniśmy zaakceptować licencję. Skrypt nas poprowadzi co mamy robić.

Następnym krokiem jest otwarcie pliku eula.txt i ustawienie eula=true. Umożliwi to twojemu serwerowi połączenie się z oprogramowaniem klienta gry Minecraft. Otwórz ten plik w preferowanym edytorze i upewnij się, że brzmi: eula=true.

sudo nano eula.txt

eula=true

Dodajemy nasz serwer gry aby pracował w tle:

screen /home/minecraft/run.sh

Ostatni krok to dodanie port do firewalla

sudo ufw allow 25565

Dodaj komentarz