Instalacja serwera Redis na serwerze z Directadmin przez custombuild

Poniżej bardzo prosty poradnik. Mało kto wie ale directadmin dołożyli do panelu możliwość instalacji Redisa z pomocą custombuild.

Całość ogranicza się do wydania kilku poleceń.

Logujemy się do terminala serwera jako root.

I przechodzimy do :

cd /usr/local/directadmin/custombuild

Dodajemy do custombuild aby był widoczny redis

./build set redis yes

I dokonujemy instalacji:

./build redis

Wszystkie pakiety Reseller/User i pliki reseller.conf/user.conf będą miały domyślnie redis=OFF.

należy zmienić pliki naszego użytkownika i resellera dopisując

redis=ON

np:

nano /usr/local/directadmin/data/users/admin/reseller.conf

oraz

nano /usr/local/directadmin/data/users/admin/user.conf

Potem dokonać edycji pakietu dodając funkcję oraz edycji danego użytkownika.

UWAGA! FUNKCJA TA DZIAŁA JEDYNIE W PRO-PACKU: https://docs.directadmin.com/getting-started/pro-pack/overview.html

Dodaj komentarz