Instalacja serwera VNC na Debianie 10

W dzisiejszym poradniku opiszemy proces instalacji zdalnego pulpitu ( vnc) w systemie Debian 10
Zapraszam do czytania.

Na początek dokonamy aktualizacji repozytoriów.
Logujemy się do ssh naszego serwera i wydajemy polecenie:

sudo apt update

Następnie instalujemy środowisko graficzne w naszym przypadku będzie to Xfce

sudo apt install xfce4 xfce4-goodies

Przechodzimy do instalacji samego VNC:

sudo apt install tightvncserver

Serwer VNC uruchamiamy poleceniem:

vncserver

Zostaniemy poproszeni o nadanie hasła do serwera vnc więc je wpisujemy:

Wygląda to mniej więcej tak:

You will require a password to access your desktops. Password: Verify:

Dokonamy teraz konfiguracji serwera vnc domyślny port serwera vnc to 5901

Na początek zatrzymamy serwer vnc:

vncserver -kill :1

Otrzymamy wynik:

Killing Xtightvnc process ID 17648

Następnie robimy kopię zapasową pliku konfiguracyjnego:

mv ~/.vnc/xstartup ~/.vnc/xstartup.bak

I tworzymy nowy:

nano ~/.vnc/xstartup

Nowy plik powinien być o takiej zawartości:

#!/bin/bash xrdb $HOME/.Xresources startxfce4 &

Zapisujemy i nadajemy mu uprawnienia:

sudo chmod +x ~/.vnc/xstartup

możemy już uruchomić nasz serwer vnc poleceniem:

vncserver

Teoretycznie to wszystko, możemy już łączyć się z naszym zdalnym pulpitem na porcie 5901

Dodaj komentarz