Instalacja Spotify w Systemie Debian oraz Ubuntu

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji Spotify w systemach Debian oraz Ubuntu.
Całość wykonamy w kilka sekund za pomocą konsoli i możemy to wykonać na 2 sposoby.

Uruchamiamy terminal i całość za pomocą snapa wykonamy wykonując jedną komendę:

snap install spotify

Możemy też dokonać instalacji z repozytorium:

dodajemy klucz i repo:

curl -sS https://download.spotify.com/debian/pubkey_5E3C45D7B312C643.gpg | sudo apt-key add -

echo "deb http://repository.spotify.com stable non-free" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/spotify.list

Dokonujemy instalacji:

sudo apt-get update && sudo apt-get install spotify-client

Dodaj komentarz