Instalacja Telnet w Ubuntu 20.04

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji protokołu Telnet w systemie Ubuntu 20.04. Całość wykonamy za pomocą kilku prostych kroków.

Uruchamiamy nasz terminal i wydajemy polecenie:

sudo apt install telnetd -y

Instalacja zakończona 🙂

Aby sprawdzić otwartość portu bądź poprawność połączania z danym portem wydajemy polecenie:

telnet serwerweb.pl 25

Czyli polecenie zaczynamy telenet iplubnazwastrony dany port

Trying 37.28.157.157... Connected to serwerweb.pl. Escape character is '^]'. 220 hd2.uphost.pro ESMTP Exim 4.93.0.4 Fri, 30 Apr 2021 11:36:15 +0200

Jak widać w tym wypadku mamy połączenie ze stroną na porcie 25 gdzie przestawia się nam serwer pocztowy Exim.

Dodaj komentarz