Kompilacja jednej wersji PHP za pomocą CustomBuild DirectAdmin

Załóżmy, że masz zainstalowane cztery wersje PHP i chcesz zaktualizować tylko domyślną wersję PHP lub php1_release. Wiesz, że jeśli to zrobisz, ponowna kompilacja wszystkich wersji PHP zajmie trochę czasu, więc możesz być z tego powodu zniechęcony do aktualizacji. W poniższym przykładzie mamy cztery wersje PHP i chcemy tylko zaktualizować php1_release z wersji 7.2 do wersji 7.3,

Możesz sprawdzić wersje PHP za pomocą następującego polecenia:

grep -P 'php[\d]_' /usr/local/directadmin/custombuild/options.conf

Poniżej wynik:

[root@host ~]# grep -P 'php[\d]_' /usr/local/directadmin/custombuild/options.conf php1_release=7.2 php1_mode=php-fpm php2_release=7.1 php2_mode=php-fpm php3_release=7.0 php3_mode=php-fpm php4_release=5.6 php4_mode=php-fpm

Możesz użyć php_expert, aby skompilować tylko jedną wersję i zaoszczędzić trochę czasu. Użyj poniższych poleceń w ten sposób (pod warunkiem, że wersja PHP używa PHP-FPM),

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build set php1_release 7.3

./build update

./build php_expert 7.3 php-fpm

./build rewrite_confs

Opcja budowania php_expert jest idealna dla zapracowanych administratorów systemu, którzy chcą zaoszczędzić czas i zapewnić szybsze rozwiązania dla swoich klientów. Zmiany możesz zweryfikować za pomocą tego samego polecenia:

grep -P 'php[\d]_' /usr/local/directadmin/custombuild/options.conf

wynik:

php1_release=7.3 php1_mode=php-fpm php2_release=7.1 php2_mode=php-fpm php3_release=7.0 php3_mode=php-fpm php4_release=5.6 php4_mode=php-fpm

Dodaj komentarz