Konfiguracja phpMyAdmin aby korzystał z uwierzytelniania plików cookie

Poniżej bardzo prosty sposób na zmianę autoryzacji w phpmyadmin z http na cookie
Całość wykonamy w kilka sekund.

Edytujemy plik konfiguracyjny naszego phpmyadmin.
W przypadku serwera z panelem DirectAdmin znajduje się on w lokalizacji:

/var/www/html/phpMyAdmin/config.inc.php

I dokonujemy zmiany:

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http';

na

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';

To wszystko 🙂

Dodaj komentarz