Konfiguracja zapory UFW na Ubuntu 22.04

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji Firewalla UFW na Ubuntu 20.04. Całość wykonamy za pomocą kilku kliknięć w konsoli.

Na początek dokonujemy aktualizacji pakietów

sudo apt update

Dokonujemy instalacji UFW

sudo apt install ufw

Status działania usługi możemy sprawdzić wydając polecenie:

udo ufw status verbose

Wynik:

Status: inactive

Urucomienie UFW wykonamy za pomocą komendy:

sudo ufw enable

Możemy zainstalować również graficzny pakiet zarządzania firewalla całość wykonamy wydając polecenie

sudo apt install gufw

Aby odblokować dany port bądź usługę wydajemy polecenie:

sudo ufw allow NAZWAUSŁUGI

Poniżej kilka przykładów:

SSH:

sudo ufw allow ssh

Http

sudo ufw allow http

Można też zezwolić na dostęp dla danego portu wraz z protokułem. Poniżej przykład:

sudo ufw allow 80/tcp

Dodaj komentarz