Konwertowanie pliku html do formatu PDF w konsoli na Debianie 10

Poniżej bardzo prosty poradnik dzięki któremu nauczymy się w kilka chwil przekonwertować nasz plik z htmla do pliku pdf.
Zaczynajmy

Na początek logujemy się do konsoli i aktualizujemy pakiety i repozytoria:

apt-get update apt-get upgrade

kolejny krok to zainstalowanie htmldoc, jest to program który wykona całą robotę za nas 🙂

apt-get install htmldoc -y

Pomoc dostępna po wydaniu polecenia:

htmldoc --help

Ok przygotujmy sobie przykładowy plik który chcemy przerobić:

tworzymy nowy plik:

nano test.html

O zawartości:

<html> <head>      <title> To jest mój pierwszy plik PDF </title> </head> <body>      To jest treść mojego pierwszego pliku PDF. </body> </html>

Zapisujemy.

Generowanie pliku pdf odbywa się za pomocą komendy:

htmldoc --webpage -f test.pdf test.html

Dodaj komentarz