Migotanie monitora 75Hz – łatanie kernela

Post ten opisuje sposób łatania jądra Linuksa na przykładzie łatki usuwającej błąd w sterowniku dla kart AMD Radeon (Polaris).
Błąd ten ujawnia się tylko w przypadku monitorów o  częstotliwości odświeżania 75 Hz (i prawdopodobnie wyższych). Na ekranie okresowo widoczny jest poziomy migoczący pasek. Problem znika po ustawieniu stałej częstotliwości pamięci karty graficznej lub całkowitym wyłączeniu zarządzania energią. To skuteczne obejście problemu, ale niestety niezbyt wygodne.

Pojawiła się łatka naprawiająca błąd – aby ją wykorzystać trzeba skompilować kernel.

Łatanie kernela (Ubuntu)

Zrobimy to na przykładzie jądra 5.3-rc4, które było najnowszym w chili pisania postu. Aktualne źródła można znaleźć na kernel.org.

Przygotowujemy środowisko do zbudowania jądra, instalując potrzebne pakiety:

sudo apt-get install git fakeroot build-essential ncurses-dev xz-utils libssl-dev bc flex libelf-dev bison

Pobieramy źródła jądra i rozpakowujemy je:

wget https://git.kernel.org/torvalds/t/linux-5.3-rc4.tar.gz

tar xvzf linux-5.3-rc4.tar.gz

Pobieramy łatkę i zapisujemy ją jako 0001-drm-amd-powerplay-enforce-minimal-VBITimeout.patch

Dopiero teraz wchodzimy do rozpakowanego katalogu z jądrem: 

cd kernel/linux-5.3-rc4/

Aplikujemy łatkę:

patch -p1 < ../0001-drm-amd-powerplay-enforce-minimal-VBITimeout.patch 

Kopiujemy konfigurację jądra z naszej dystrybucji:

cp /boot/config-$(uname -r) .config

Konfigurujemy interesujące nas opcje ręcznie:

make menuconfig

Kompilujemy i instalujemy jądro oraz moduły (wartość po -j należy dostosować do liczby rdzeni procesora):

make -j16
sudo make modules_install
sudo make install

W tym miejscu okazuje się, że plik initrd jest bardzo duży. Musimy go zmniejszyć usuwając niepotrzebne symbole z modułów jądra:

cd /lib/modules/5.3.0-rc4/
sudo find . -name *.ko -exec strip --strip-unneeded {} +
sudo update-initramfs -c -k 5.3.0-rc4
sudo update-grub

Po tym wszystkim wystarczy zrestartotwać komputer i cieszyć się prawidłowo wyświetlanym obrazem.

Dodaj komentarz