Migracja poczty za pomocą ImapSync

Poniższy poradnik opisuje sposób migracji poczty z serwera na serwer konsolowym programem ImapSync
Całość sprowadza się do wydania jednego polecenia w konsoli!

Na początek sposób instalacji samego ImapSync w naszym systemie.

Dla systemu CentOS

W konsoli wydajemy polecenie:

yum install epel-release

yum install imapsync

Kolejny krok to już sama migracja e-mail a tu już jest naprawdę prosto! Wystarczy w konsoli wydać polecenie:

/usr/bin/imapsync --host1 test1.lamiral.info --user1 test1 --password1 secret1 --host2 test2.lamiral.info --user2 test2 --password2 secret2

A dokładnie:

/usr/bin/imapsync --host1 Obecny_host_poczty --user1 źródłowy_adres_email --password1 Hasło_źródłowego_email --host2 Host_nowego_serwera_poczty --user2 Docelowy_adres_email --password2 Hasło_docelowego_email

To wszystko uruchamiamy w konsoli i czekamy.
Po wykonanej operacji mamy dostępny log. Aby do synchronizować pocztę również używamy takiego samego polecenia.

Możemy dodać też zmienne:

--ssl1 i --ssl2

Jeśli poczta jest szyfrowana.

Polecenie można ładnie oskryptować w bashu abyśmy wykonali migrację nie tylko 1 skrzynki a 10 na raz.

Dodaj komentarz