Monitorowanie ruchu sieciowego za pomocą Ntopng w Ubuntu 22.04

Poniższy poradnik opisuje w jaki sposób zainstalujemy i skonfigurujemy Ntopng na naszym serwerze dzięki któremu będziemy mogli monitorować nasz sieciowy.

Na początek Dokonujemy aktualizacji systemu jak i instalujemy niezbędne pakiety:

sudo apt-get update -y sudo apt-get install pfring-dkms nprobe ntopng n2disk cento -y

Następnie pobieramy skrypt i go rozpakowujemy.

cd /tmp

wget https://packages.ntop.org/apt/22.04/all/apt-ntop.deb

sudo dpkg -i apt-ntop.deb

Instalacja:

sudo apt install ntopng

Dokonujemy konfiguracji skryptu.
Edytujemy plik:

nano /etc/ntopng/ntopng.conf

G=/var/run/ntopng.pid ##Specifies the network interface or collector endpoint to be used by ntopng for network monitoring. -i=enp0s3 ##Sets the HTTP port of the embedded web server. -w=3000

-i=enp0s3 – zmieniamy na nazwę naszego interfejsu sieciowego
-w=3000 – Jest to port połączenia się przez przeglądarkę

Zapisujemy plik i dokonujemy edycji drugiego pliku.

nano /etc/ntopng/ntopng.start

I dokonujemy edycji:

--local-networks "192.168.0.0/24" ## give your local IP Ranges here. --interface 1

–local-networks „192.168.0.0/24” podaj tutaj swoje lokalne zakresy adresów IP.

Dodajemy usługę do autostartu i uruchamiamy:

sudo systemctl start ntopng sudo systemctl enable ntopng

Teraz przechodzimy do przeglądarki i uruchamiamy: http://nasz-adres_IP:3000

I logujemy się domyślnymi danymi.

Login: admin
Hasło: admin

Dodaj komentarz