Openbox cz.1 – instalacja minimalna, podstawy użytkowania i konfiguracji

Zaczniemy od minimalnej instalacji Openboxa, narzędzia do jego konfiguracji Obconf, ustawiania motywów – lxappearance-obconf oraz zmiany koloru tła sesji X Window – xorg-xsetroot.
Instaluemy pakiety: openbox, obconf, lxappearance-obconf oraz xorg-xsetroot.
W Manjaro:

pamac install openbox obconf lxappearance-obconf xorg-xsetroot

Aby ułatwić sobie nieco dalszą pracę i konfigurowanie środowiska doinstalujemy też: emulator terminala – xterm, konsolowy oraz graficzny edytor tekstu – vim + geany, i odpowiednio menedżer plików – mc + pcmanfm

pamac install xterm vim geany mc pcmanfm

Teraz możemy po raz pierwszy uruchomić Openboxa.

Tadaam!
Wypełniony jednolitym kolorem ekran oraz domyślne menu dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pulpicie 🙂 (zob. obrazek u góry wpisu)
Minimalistycznie… a można by powiedzieć, że nawet biednie – jak się jednak wkrótce okaże – można z powodzeniem pracować w tak mało rozbudowanym środowisku.

Do menu dostajemy się klikając prawym przyciskiem myszy… menu jest dostarczane wraz z openboxem i niestety niewiele z jego pozycji zadziała – zajmiemy się tym za chwilę 😉
Na razie można uruchomić terminal xterm, menedżer plików pcmanfm oraz menedżer konfiguracji Openboksa – obconf.

Ale najpierw poznajmy podstawy…

Domyślne ustawienia, akcje myszy oraz skróty klawiszowe

klik kółkiem myszy w pulpit wywołuje listę pulpitów i okien

Akcje Myszą

Akcje na pulpicie:
prawy klik – wywołuje menu openboxa
klik środkowym przyciskiem (kółkiem) – pokazuje listę okien na wszystkich wirtualnych pulpitach + umożliwia przełączenie się do wybranego pulpitu lub okna, dodanie nowego pulpitu lub usunięcie ostatniego pulpitu
ruch kółkiem – przełącza wirtualne pulpity

Akcje na oknie:
ruch kółkiem – zwinięcie / rozwinięcie okna
dwuklik na pasku tytułowym – maksymalizacja / przywrócenie rozmiaru
prawy klik – menu akcji dotyczących okna
Uwaga! Aby się dostać do zminimalizowanych okien wywołaj listę okien – klik kółkiem w pulpit, lub użyj Ctrl+TAB

Domyślne skróty klawiszowe

Ctrl+Alt+strzałki – nawigacja pomiędzy pulpitami, podobie Super+F1F4.
Super+Alt+strzałki – wysłanie aktywnego okna na pulpit
Super to zazwyczaj klawisz Windows.

Super+d – pokaż pulpit, ponownie – przywraca okna
Alt+F4 – zamknij
Alt+Spacja – menu okna
Alt+TAB lub Alt+Shift+TAB – przęłączanie okien

Super+Shift+strzałki – kierunkowa przełączanie między oknami. Najlepiej uruchomić kilka okien i popróbować.

W kolejnej części przewodnika zajmiemy się ustawieniem własnych skrótów, w tym bardzo wygodnego sposobu rozmieszczania okien.


Pliki konfiguracyjne Openboxa

Openbox posiada cztery pliki konfiguracyjne:

  • rx.xml – konfiguracja wyglądu, zachowania ( w tym skrótów klawiszowych, akcji wywoływanych myszą) itp.
  • menu.xml – konfiguracja menu
  • autostart – tu definiujemy programy uruchamiane przy starcie Openboxa
  • environment – tu możemy zdefiniować zmienne środowiskowe (rzadko używany)

W tym momencie warto sobie skopiować domyślnie dostarczane pliki do odpowiedniego katalogu, aby móc potem je edytować.

cp /etc/xdg/openbox/* $HOME/.config/openbox/

Tło pulpitu

Jako że nie mamy tapet ani programu do ustawiania tapet wykorzystamy polecenie xsetroot, które umożliwia ustawienie koloru tła lub też prostego kratkowanego “wzoru”.
Spróbujmy:

xsetroot -solid '#262626' # jednolite tło xsetroot -mod 16 3 -bg '#222222' -fg '#262626' # tło pokratkowane
xsetroot -mod 16 16 -bg '#262626' -fg '#222222' # inaczej

Argumenty dla opcji -mod to dwie liczby z zakresu 1-16, -bg, -fg oraz -solid przyjmują kody HTML kolorów – zachęcam do samodzielnego eksperymentowania 🙂

Aby tło zostało ustawione tak jak chcemy podczas startu openboxa dopisujemy polecenie do pliku ~/.config/openbox/autostart:

echo "xsetroot -mod 16 16 -bg '#262626' -fg '#003600' &" >> ~/.config/openbox/autostart

Kickshaw – edytor menu

Poprawiamy menu

Aby poprawić domyślne menu użyjemy (chwilowo) programu kickshaw

pamac install kickshaw

jeśli w twojej dystrybucji nie ma programu kickshaw możesz użyć programu obmenu lub skorzystać z wygenerowanego menu, które zamieszczam poniżej

Jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej, kopiujemy domyślny plik konfiguracyjny menu dostarczany z Openboksem.

cp /etc/xdg/openbox/menu.xml $HOME/.config/openbox/

Uruchamiamy kickshaw wpisując w terminalu (na razie inaczej się uruchomić nie da):

kickshaw

… po dokonaniu zmian i zapisaniu pliku, aby weszły w życie musimy powiadomić openboksa, aby ponownie wczytał pliki konfiguracyjne – można to zrobić z menu lub z terminala wydając polecenie:

openbox --reconfigure

Poniżej udostępniam poprawiony plik menu.xml
Plik można zapisać jako ~/.config/openbox/menu.xml

Pokaż plik

Graficzne narzędzia do konfiguracji – obconf oraz lxappearance

Zainstalowaliśmy dwa narzędzia GUI, które posłużą nam do konfigurowania: obconf oraz zapożyczony ze środowiska LXDE lxappearance.

Obconf
Obconf (Menadżer ustawień Openboksa) pozwala na ustawienie wielu aspektów pracy z openboxem – jak widać na załączonych obrazkach.

Uwaga!
W obconfie “motyw” odnosi się tylko do dekoracji okien, więcej ustawień dotyczących wyglądu znajdziemy w lxappearance.

LXappearance
LXappearance (Preferencje wyglądu) to program zapożyczony ze środowiska LXDE, ustawimy w nim używany motyw, zestaw ikon, kursory , obramowanie okien oraz czcionki.

Być może spodobają ci się także:

Dodaj komentarz