Openbox cz.2 – Podstawowe programy, autostart i zmienne środowiskowe

W tej części zajmiemy się ustawianiem zmiennych środowiskowych oraz edycją autostartu, ale najpierw doinstalujemy kilka programów: firefox, lepszy terminal terminator, menedżer kompozycji compton oraz compton-conf, do zarządzania tapetami feh oraz nitrogen, uruchamianie programów dmenu oraz gmrun, panel tint2 oraz lepszy skrypt do generowania menu obmenu-generator (niektóre omówimy bardziej szczegółowo w kolejnych częściach).

pamac install firefox terminator compton compton-conf feh nitrogen dmenu gmrun tint2 obmenu-generator

Openbox posiada cztery pliki konfiguracyjne

  • environment – zmienne środowiskowe
  • autostart – programy uruchamine przy starcie
  • menu.xml – menu
  • rc.xml – zachowanie oraz wygląd

Systemowe – domyślne (obowiązujące wszystkich użytkowników) znajdują się w katalogu /etc/xdg/openbox/.

Ponadto każdy użytkownik może konfigurować Openboxa na własny sposób, za pomocą plików znajdujących się w swoim katalogu domowym a dokładnie w ~/.config/openbox/.

Jeśli jeszczetego nie zrobiliśmy możemy sobie skopiować pliki domyślne do katalogu domowego:

cp /etc/xdg/openbox/* $HOME/.config/openbox/

Możemy przejść do konfiguracji zmiennych środowiskowych, oraz automatyczngo uruchamiania programów przy starcie Openboxa.

W pliku ~/.config/openbox/environment możemy zapisać zmienne środowiskowe, które będą ustawiane podczas startu Openboxa.

Przykładowo dodamy ~/bin do ścieżki w której są wyszukiwane programy wykonywalne

# Modyfikujemy zmienną PATH
export PATH=$HOME/bin:$PATH

W systemie z reguły mamy już ustawione programy, które się uruchamiają automatycznie, aby zobaczyć listę takich programów wydajemy polecenie:

/usr/lib/openbox/openbox-xdg-autostart --list

Aby uruchamiać dodatkowe zdefiniowane przez siebie programy, możemy wykorzystać plik ~/.config/openbox/autostart.

Jako przykład dodamy uruchamianie kilku usług/programów:

  1. Agent uwierzytelniania – potrzebny do podniesienia uprawnień np. dla GUI menedzera pakietów. Tutaj jest to polkit-gnome-authentication-agent-1 z pakietu gnome-polkit
  2. Ustawianie tapety za pomocą nitrogen – należy najpierw uruchomić nitrogen i wybrać tapetę.
  3. Uruchomienie panelu tint2
  4. Uruchomienie generatora menu obmenu-generator
##
# Polkit agent, aby umożliwić działanie programów wymagających podwyższonych uprawnień,
# np. menedzera pakietów z GUI
/usr/lib/polkit-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1 & # Ustawienie tła pulpitu za pomocą nitrogen
# xsetroot -mod 16 16 -bg '#262626' -fg '#222222' &
nitrogen --restore & # Panel tint2
tint2 & # Dynamiczne menu wraz z ikonami
obmenu-generator -p -i &

Być może spodobają ci się także:

Dodaj komentarz