OpenSnitch 1.0.0b – bezpieczeństwo dla wybrańców

Kiedy już znudzi się nam nicnierobienie w sieci i postanowimy bardziej świadomie współistnieć z ewenementem cyfrowej rzeczywistości to najciekawsze może wydać się nam obserwowanie co i którędy wylatuje z naszego komputera do internetu. Ta nikomu nie potrzebna wiedza potrafi zaspokoić nasze fundamentalne oczekiwania – czy przypadkiem ktoś nas nie podgląda. Ale do rzeczy. OpenSnitch. Otwarta alternatywa Little Snitch. I od tej pory będziemy już wiedzieli który program i w jakim celu komunikuje się z internetem.

OpenSnitch

OpenSnitch to przykład reaktywnej zapory ogniowej. Zamiast blokować w zaciszu pakiety według reguł określonych przez użytkownika, OpenSnitch prezentuje nam skrupulatną listę dokąd wybierają się pakiety z naszego komputera i jaki program jest ich nadawcą. W zależności od naszych oczekiwań możemy blokować lub zezwalać na takie połączenia. O ile jesteśmy w stanie sumiennie filtrować co się dzieje pod „spodem” przeglądarki WWW.

Taki tryb pracy firewalla może dla niektórych osób wydać się zbyt „hałaśliwy”. Informacje o nowych połączeniach spływają na nasz pulpit w ilości wprost proporcjonalnej do intensywności użytkowania sieci. Oczywiście program zapamiętuje wybrane akcje w zależności od dokonanych wyborów.

Ale powyższe wygody nie są dla każdego. A to z racji specyficznej beztroski twórcy programu. „Chcesz używać OpenSnitch, to sobie skompiluj” – to tak najoględniej mówiąc. Bo lista czynności do wykonania wprawi w zakłopotanie nawet bardziej początkujących nerdów:

echo "export GOPATH=\$HOME/.go" >> ~/.bashrc

echo “export PATH=\$PATH:\$GOROOT/bin:\$GOPATH/bin:\$HOME/.local/bin:\$HOME/.bin” >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

sudo apt install golang-go python3-pip python3-setuptools python3-slugify protobuf-compiler libpcap-dev libnetfilter-queue-dev python-pyqt5 pyqt5-dev pyqt5-dev-tools git

go get github.com/golang/protobuf/protoc-gen-go

go get -u github.com/golang/dep/cmd/dep

pip3 install –user grpcio-tools

go get github.com/evilsocket/opensnitch

cd $GOPATH/src/github.com/evilsocket/opensnitch

make

sudo -H make install

mkdir -p ~/.config/autostart

cd ui

cp opensnitch_ui.desktop ~/.config/autostart/

sudo systemctl enable opensnitchd

sudo service opensnitchd start

Cóż można dodać więcej. Chyba tylko to, że rozwój programu można śledzić w repozytorium na Githubie

Kto czyta, ten wie:

Dodaj komentarz