PhpMyAdmin – zmiana czasu importu bazy

W przypadku informacji o przekroczeniu czasu wykonywania skryptu podczas importu bazy należy:

1) Otwieramy plik konfiguracyjny phpmyadmin-a – dla serwerów z DirectAdmin to:

/var/www/html/phpMyAdmin/config.inc.php

2) Odnajdujemy i zmieniamy wartość:

$cfg[‘ExecTimeLimit’] = 300;

na

$cfg[‘ExecTimeLimit’] = 0;

Jeśli wskazanej wartości nie ma – dopisujemy ją.

3) Zapisujemy zmiany i restartujemy httpd

Ważne!
Poza wartościami wskazanymi w pliku konfiguracyjnym ważne są też wartości ustawione w pliku php.ini takie jak max_input_time, max_execution_time
Należy pamiętać by one również miały wysokie wartości w celu braku przerwania importu przez konfiguracje php

Dodaj komentarz