PowerShell w Ubuntu 20.04 Instalacja

Poradnik opisuje sposób instalacji PowerShell w systemie Ubuntu 20.04
Cała instalacja jest banalnie prosta zaczynajmy.

Instalacja PowerShell za pomocą sklepu SNAP

Dokonujemy instalacji SNAP:

apt-get install snap snapd -y

Instalacja PowerShell

snap install powershell --classic

PowerShella uruchamiamy poleceniem

pwsh

Poniżej przykładowy wynik tej komendy :

PowerShell 7.1.2 Copyright (c) Microsoft Corporation. https://aka.ms/powershell Type 'help' to get help. PS /root>

wyjść możemy wykonując komendę

exit

Instalacja PowerShell z repozytorum Ubuntu

Pobieramy plik .deb

wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/$(lsb_release -rs)/packages-microsoft-prod.deb -O packages-microsoft-prod.deb

instalujemy plik

dpkg -i packages-microsoft-prod.deb

Aktualizujemy pakiety i dokonujemy instalacji:

apt-get update -y

apt-get install powershell -y

PowerShella uruchamiamy identycznie jak w przypadku instalacji ze SNAP czyli komendą:

pwsh

Dodaj komentarz