Przeglądarka Microsoft Edge dostępna na Linuxa Instalacja w Ubuntu / Debian / Centos

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji przeglądarki Microsoft Edge W systemach Ubuntu / Debian / Centos.
Całość wykonamy za pomocą kilku kroków.

Aby zainstalować przeglądarkę Microsft Edge na komputerze z Linuksem, możesz pobrać instalator w formacie .deb lub .rpm z oficjalnej strony projektu albo też wpisać odpowiednie komendy w Terminalu.

Instalacja Microsoft Edge na Ubuntu / Debian:

curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor > microsoft.gpg
sudo install -o root -g root -m 644 microsoft.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/edge stable main" > /etc/apt/sources.list.d/microsoft-edge-dev.list'
sudo rm microsoft.gpg
sudo apt update
sudo apt install microsoft-edge-dev

Instalacja Microsoft Edge na Centos / Fedora:

sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
sudo dnf config-manager --add-repo https://packages.microsoft.com/yumrepos/edge
sudo mv /etc/yum.repos.d/packages.microsoft.com_yumrepos_edge.repo /etc/yum.repos.d/microsoft-edge-dev.repo
sudo dnf install microsoft-edge-dev

Dodaj komentarz