PyRadio – radio pod konsolą

PyRadio to internetowe radio pod konsolą, prosta aplikacja napisana w Pythonie. Do odtwarzania strumieni sieciowych używa mpv, mplayer lub VLC. Klawiszologia Góra/Dół/j/k/PgUp/PgDown – poruszanie się po liście stacji Enter – odtwarzaj wybraną stację -/+ – zmiana głośności m – wyciszenie r – losowa stacja g – skocz do pierwszej stacji 3G – skocz do 3 stacji…

Źródło

Dodaj komentarz