Rekalibracja baterii w laptopach Lenovo ThinkPad pod linux

Jakiś już czas temu opisywałem temat konfiguracji progów ładowania baterii w laptopie Lenovo
ThinkPad T430
, tak by przedłużyć parokrotnie jej żywotność. Niemniej jednak, ustawienie na
dłuższy czas progów 30-40% nie pozostaje bez wpływu na pracę maszyny. Może i same baterie
litowo-jonowe nie posiadają efektu pamięci ale elektronika, która tymi bateriami zarządza, już tę
pamięć może posiadać. Chodzi generalnie o to, że brak pełnych cyklów baterii (rozładowanie do 0% i
ładowanie do 100%) może powodować różne błędy w ocenie ile faktycznie tego ładunku w takim
akumulatorze pozostało. Efektem tych błędów są wskazania sugerujące, że nasz laptop może jeszcze
popracować, np. 20-30 minut dłużej, gdy stan faktyczny na to nie pozwala, co skończyć może się
utratą niezapisanych danych w skutek nagłego odcięcia zasilania. Dlatego też jeśli wykorzystujemy
jedynie pewien zakres pojemności baterii w laptopie, to co pewien czas (co 30-50 takich niepełnych
cykli albo raz na 2 miesiące) przydałoby się przeprowadzić w laptopie proces rekalibracji baterii
(a raczej rekalibrację jej kontrolera/elektroniki), tak by ewentualne straty pojemności zostały
uwzględnione w szacunkach systemu. Zabieg rekalibracji baterii można bez większego problemu
przeprowadzić z poziomu dowolnej dystrybucji linux’a, np. Debian/Ubuntu, i tym zagadnieniem się
zajmiemy w niniejszym artykule.

Dodaj komentarz