repozytorium Snapd w systemie AlamaLinux 8

Poniższy poradnik opisuje jak zainstalować menadżer pakietów Snapd w systemie AlamaLinux 8
Całość wykonamy w konsoli w bardzo prostych krokach.

Uruchamiamy terminal i instalujemy repozytorium epel:

dnf install epel-release -y

Instalujemy pakiet snapd

dnf install snapd -y

uruchamiamy go w systemie:

systemctl enable --now snapd.socket

systemctl start --now snapd.socket

Instalacja pakietów odbywa się na zasadzie:

snap install program

Przykład:

snap install vlc

Dzięki temu poleceniu zainstalujemy odtwarzacz vlc

Dodaj komentarz