Rocket.Chat Server na Ubuntu 22.04

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji Rocket.Chat W systemie Ubuntu 22.04 Całość bardzo prosto zainstalujemy z pomocą menadżera pakietów Snap.
Zapraszam do lektury.

Na początek dokonujemy aktualizacji repozytoriów pakietów jak i samego systemu.

apt-get update -y

apt-get upgrade -y

Wyszukujmy pakiet w snapie:

sudo snap search rocketchat-server

I dokonujemy jego instalacji:

sudo snap install rocketchat-server

Dodajemy port do firewalla o ile używamy:

sudo ufw allow 3000

Przechodzimy teraz w przeglądarce pod :

naszadresIP:3000 i dokonujemy wstępnej konfiguracji i tworzymy konto administratora:

Aby przejść do panelu administracyjnego przechodzimy pod adres:

http://naszadresip:3000/admin

jeśli chcemy aby nasz czat był nie tylko dostępny pod naszym adresem IP użyjemy nginx jako proxy.

Dokonujemy instalacji nginx

sudo apt install nginx

tworzymy vhosta:

sudo nano /etc/nginx/conf.d/rocketchat.conf

o zawartości:

server { listen 80; server_name czat.domena.pl; error_log /var/log/nginx/rocketchat_error.log; location / { proxy_pass http://127.0.0.1:3000/; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection "upgrade"; proxy_set_header Host $http_host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header X-Forwarded-Proto http; proxy_set_header X-Nginx-Proxy true; proxy_redirect off; } }

Restartujemy nginx i uruchamiamy go w systemie:

sudo systemctl restart nginx

sudo systemctl enable nginx

Dodaj komentarz