Rozwiązane problemu z smarty_lazy_cache’ doesn’t exist

Poniższy sposób pokazuje jak rozwiązać problem gdy podczas importu bądź ręcznego tworzenia tabeli w prestashop w przypadku tego zapytania otrzymujemy błąd. Poniżej opis jak go rozwiązać.

Gdy podczas importu poniższym zapytaniem:

CREATE TABLE `ps_smarty_lazy_cache` ( `template_hash` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', `cache_id` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', `compile_id` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', `filepath` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', `last_update` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

Otrzymujemy błąd jak w załączniku:

 

Dokonujemy małego obejścia.

Tworzymy nową bazę danych mysql

Wykonujemy dla niej dokładnie takiego samego zapytania.
W tym wypadku jeśli baza jest nowa i nie jest powiązana z żadną stroną całość przebiegnie poprawnie.

Kolejnym krokiem jest eksport naszej obecnej bazy danych bez tej tabeli do pliku.
Gdy całość wyeksportujemy możemy dokonać jej importu do nowej bazy już z tą tabelą.
Całość powinna przebiec poprawnie, po ponownym imporcie podmieniamy w pliku konfiguracyjnym i katalogu /config/settings.inc.php

Ustawiamy dane do naszej nowej bazy danych.

Dodaj komentarz