SMPlayer Instalacja u Ubuntu

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji SMPlayer w Systemach Ubuntu 20.04, 21.04, 18.04

Całość wykonamy za pomocą kilku prostych komend.

Uruchamiamy terminal i dodajemy repozytorium:

sudo add-apt-repository ppa:rvm/smplayer

Dokonujemy aktualizacji repozytorium

sudo apt update

No i ostatni krok to instalacja:

sudo apt install smplayer smtube

To wszystko program mamy już zainstalowany w naszym systemie.

Dodaj komentarz