Sparky SU

Dostępne jest nowe, małe narzędzie dla Sparkersów: Sparky SU.

Sparky SU dostarcza bazujący na Yad front-end dla su (spsu), umożliwiając użytkownikom podanie hasła i uruchomienie graficznej aplikacji jako root, bez potrzeby wywołania su w emulatorze terminala.

Narzędzie może być używane jako zamiennik dla Gksu do uruchomienia dowolnej aplikacji jako root.

Instalacja:
sudo apt update
sudo apt install sparky-su

Użycie:
spsu polecenie
Aby uruchomić aplikację terminalową używając spsu, użyj:
spsu "x-terminal-emulator -e polecenie"

Sparky SU

Zobacz podobne

Dodaj komentarz