Sprawdzanie zainstalowanej wersji Gnome w systemie Linux

Poniżej bardzo proste sposoby na weryfikację zainstalowanej wersji Gnome zarówno w systemie Ubuntu, Debian jak i Również w systemie CentOS.
Całość wykonamy przez wydanie polecenia w terminalu.

Uruchamiamy terminal u wydajemy polecenia:

Dla systemów Ubuntu oraz Debian:

apt list --installed | grep gnome-desktop

Wynik wskazujący naszą wersję Gnome:

Gnome-desktop3-data/focal-updates,focal-updates,now 3.36.8-0ubuntu1 all [zainstalowany,automatycznie] libgnome-desktop-3-19/focal-updates,now 3.36.8-0ubuntu1 amd64 [zainstalowany,automatycznie]

Co wskazuje wersję 3.36.8

Dla systemów CentOS:

wydajemy polecenie:

rpm -qa | grep -i gnome-desktop

Otrzymamy wynik:

gnome-desktop3-3.32.2-1.el8.x86_64

Co wskazuje wersję 3.32.2-1

Dodaj komentarz