Sterowniki Nvidia w Ubuntu

Poniższy poradnik opisuje sposób na instalację sterowników Nvidia w systemie Ubuntu.

Całość wykonamy za pomocą kilku prostych komend.

Na początek uruchamiamy terminal i dodajemy repozytorium do systemu.

sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers

Aktualizujemy bazę repozytoriów:

apt-get update

Na koniec instalujemy wybrany przez nas sterownik:

Dla przykładu:

apt install -y nvidia-driver-418

Listę dostępnych sterowników znajdziemy tutaj:

https://launchpad.net/~graphics-drivers/+archive/ubuntu/ppa

Za zainstalowaniu sterownika należy dokonać restartu.

Z konsoli wykonamy to wydając polecenie:

reboot

Aby sprawdzić, czy Twój GPU został wykryty wydaj polecenie:

nvidia-smi

Dodaj komentarz