Sublime Text – edytor kodu dla webmastera Instalacja w Ubuntu

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji Programu Sublime Text w systemie Ubuntu.

Całość Wykonamy za pomocą kilku prostych kroków.

Uruchamiamy terminal i pobieramy klucz repozytorium:

wget -qO - https://download.sublimetext.com/sublimehq-pub.gpg | sudo apt-key add -

Instalujemy protokół https:

sudo apt install apt-transport-https

Dodajemy repozytorium:

echo "deb https://download.sublimetext.com/ apt/stable/" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sublime-text.list

Ostatni krok to aktualizacja pakietów i instalacja:

sudo apt update

sudo apt install sublime-text

Program zainstalowany 🙂

Dodaj komentarz