Terminal pogryzł człowieka: fff

Kto powiedział, że szybkie i funkcjonalne programy muszą być pisane w skomplikowanym języku. Czasem wystarczy Bash by zadziwić świat. Pomimo tego nagroda należy się każdemu, kto wczyta się w kodu źródłowy choćby takiego menedżera plików fff i będzie nadążał za koncepcją autora.

Fff i grafika w terminalu

Tak – fff to skrypt bashowy który bez cienia skrępowania może przypiąć sobie etykietkę „megaszybki tekstowy menedżer plików” (pisownia oryginalna: Fucking Fast File-manager). Co go wyróżnia na tle innych projektów? Działa w trybie tekstowym – ale to już ustaliliśmy. Jest szybki – to zadziwiający efekt niemal braku zależności (tylko Bash i coreutils). Wspiera LS_COLORS, CDPATH, autokompletację komend (tab), płynne przesuwanie zawartości ekranu, wyszukiwanie podczas wpisywania.

Znajdziemy też tutaj takie standardy jak kopiowanie, przenoszenie, masową zmianę nazw, wklejanie, itp. Wszystko to odbywa się w realiach klawiszologii rodem z vim. Ale prawdziwym gwoździem programu jest możliwość wyświetlania grafiki w terminalu (sic!). Będą nam do tego potrzebne paczki w3m-img oraz xdotool (oraz fbset dla „prawdziwych” terminali). Należy tylko pamiętać, że podgląd w terminalu znajduje się pod klawiszem „i

A pozostałe skróty klawiszowe?

j: scroll down
k: scroll up
h: go to parent dir
l: go to child dir enter: go to child dir
backspace: go to parent dir -: Go to previous dir. g: go to top
G: go to bottom :: go to a directory by typing. .: toggle hidden files
/: search
t: go to trash
~: go to home
!: open shell in current dir x: view file/dir attributes
i: display image with w3m-img down: scroll down
up: scroll up
left: go to parent dir
right: go to child dir f: new file
n: new dir
r: rename y: mark copy
m: mark move
d: mark trash (~/.local/share/fff/trash/)
s: mark symbolic link
b: mark bulk rename Y: mark all for copy
M: mark all for move
D: mark all for trash (~/.local/share/fff/trash/)
S: mark all for symbolic link
B: mark all for bulk rename p: paste/move/delete/bulk_rename
c: clear file selections [1-9]: favourites/bookmarks (see customization) q: exit with 'cd' (if enabled).
Ctrl+C: exit without 'cd'.

Instalacja jest nawet jeszcze prostsza. W większości wypadków wystarczy pobrać archiwum z wydaniem i rozpakować katalog. Fff to skrypt, więc po prostu go uruchamiamy bez morderczych zmagań z zależnościami i kompilacją.

Użytkownicy Arch Linuksa, Manjaro i pochodnych mogą iść krok dalej. Im wystarczy komenda:

sudo pacman -S fff 

Kto czyta, ten wie:

Dodaj komentarz