top – zarządzanie procesami

Zadaniem narzędzia top jest przedstawienie nam informacji na temat aktualnego stanu systemu oraz zarządzanie wykonującymi się w nim procesami. top pokazuje nam m.innymi: czas pracy systemu (uptime) zużycie pamięci, obciążenie procesorów, średnie obciążenie systemu (load average) dla 1, 5 i 15 minut oraz co najważniejsze pokazuje nam na żywo listę procesów oraz pozwala nimi zarządzać.

Źródło

Dodaj komentarz