Tworzenie kopii zapasowej wyznaczonego folderu z cyklicznym powtarzaniem

Cześć, dzisiaj przedstawię wam mały skrypt bash, który robi backup danego folderu na naszym serwerze o danej godzinie lub w danym dniu, ewentualnie co kilka minut.

Skrypt:

#!/bin/bash DATA=`date +"%b-%d-%y"` NAZWAPLIKU="backup-$DATA.tar.gz" ZRODLO="/home/linux" KDOCELOWY="/home/backup" tar -cpzf $KDOCELOWY/$NAZWAPLIKU $ZRODLO

Przy ZRODLO należy podać katalog, jaki chcemy zapakować, natomiast przy KDOCELOWY podajemy ścieżkę do folderu, gdzie kopia ma się znajdować. Plikowi należy nadać uprawnienia 700.

Uprawnienia:

chmod 700 nazwaskryptu.sh

Jeżeli chcemy, żeby skrypt sam się uruchamiał należy dodać go do crona, (wpisujemy w terminalu):

crontab -e

Następnie dopisujemy to w pliku, który otworzyliśmy poleceniem wyżej:

00 01 * * * /sciezka_do_skryptu/nazwaskryptu.sh

Dzięki temu nasz skrypt uruchomi się każdego dnia o godzinie 01:00 w nocy

Dodaj komentarz