Udostępnienie folderu i plików w sieci Lan w Ubuntu

Chcesz udostępniać pliki w sieci lokalnej lub przesyłać pliki z jednego komputera na inny? poniżej bardzo prosty sposób przez konsolę.
Całość wykonamy w kilka sekund. Pliki możemy udostępniać lokalnie ale jeśli mamy ip z wyjściem na świat również globalnie.

Uruchamiamy terminal i przechodzimy do katalogu który chcemy udostępnić.
w moim przypadku niech to będzie folder Muzyka:

cd /home/rafal/Muzyka/

i uruchamiamy polecenie:

python3 -m http.server

Poniżej log z konsoli:

Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 (http://0.0.0.0:8000/) ... 127.0.0.1 - - [30/May/2022 08:41:21] "GET / HTTP/1.1" 200 -

Teraz po przejściu na naszadresIP:8000

Wylistuje się nam cały dany katalog.

Jeśli chcemy zmienić port na którym ma zostać uruchomiony skrypt w konsoli wydajemy polecenie:

python3 -m http.server 9001

9001 zastępujemy oczywiście swoim portem.

Dodaj komentarz