Uruchomienie HTTP/2 na serwerze z Apache

Poniższy poradnik opisuje jak uzyskać obsługę protokołu HTTP / 2 w Apache.
Całość wykonamy w bardzo prostu sposób zaczynajmy.

Uruchamiamy konsolę naszego serwera u uruchamiamy 2 moduły:

a2enmod ssl

a2enmod http2

W celu przeładowania zmian należy zrestartować serwer Apache poleceniem:

systemctl restart apache2

Edytujemy konfigurację naszego vhosta w następujący sposób:

<VirtualHost *:443> ServerName serwerweb.pl ServerAlias www.serwerweb.pl DocumentRoot /var/www/public_html/serwerweb.pl SSLEngine on SSLCertificateKeyFile /path/to/private.pem SSLCertificateFile /path/to/cert.pem SSLProtocol all -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1 Protocols h2 http/1.1
</VirtualHost>

Dokładnie interesuje nas linijka:
Protocols h2 http/1.1

Którą jeśli nie ma należy dopisać.

Dodaj komentarz