Uruchomienie HTTP/2 na serwerze z Nginx

Poniższy poradnik opisuje jak uzyskać obsługę protokołu HTTP / 2 w Nginx. Całość wykonamy w bardzo prostu sposób zaczynajmy.

Wymagania ?
Nginx w wersji 1.9.5 wersję możemy sprawdzić wykonująć polecenie na serwerze: nginx -v
Openssl w wersji 1.0.2 wersję możemy sprawdzić wykonująć polecenie na serwerze: OpenSSL version

Całość ogranicza się do edycji naszego vhosta a dokładniej paramrtru listen

Odnajdujemy

listen 443 ssl

I zmieniamy na

listen 443 ssl http2;

Dokonujemy przeładowania Nginx i gotowe.

sudo systemctl reload nginx.service

Vhost powinien wyglądać podobnie do tego:

server { listen 443 ssl http2; listen [::]:443 ssl http2; server_name example.com; root /path/to/public; ssl_certificate /path/to/certificate.crt; ssl_certificate_key /path/to/private.key; ssl_protocols TLSv1.2; }

Dodaj komentarz