Uruchomienie SFTP bez dostępu do powłoki na Ubuntu 20.04

Poniższy poradnik opisuje Uruchomienie SFTP bez dostępu do powłoki na Ubuntu 20.04

Całość wykonamy wydając kilka poleceń w konsoli.

Na początek dodajemy użytkownika:

sudo adduser pliki

Tworzymy katalog do przechowywania plików i nadajemy uprawnienia:

sudo mkdir -p /var/sftp/uploads

sudo chown root:root /var/sftp

sudo chmod 755 /var/sftp

Dajemy dostęp użytkownikowi do plików i katalogu z plikami:

sudo chown pliki:pliki /var/sftp/uploads

Edytujemy plik konfiguracyjy ssh:

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

I dodajemy na końcu:

Match User pliki
ForceCommand internal-sftp
PasswordAuthentication yes
ChrootDirectory /var/sftp
PermitTunnel no
AllowAgentForwarding no
AllowTcpForwarding no
X11Forwarding no

Zapisujemy plik i restartujemy sshd

systemctl restart sshd

Całość powinna działać, to wszystko 🙂

Dodaj komentarz