Uruchomienie SpamAssassin Dla wszystkich obecnych użytkowników Directadmin

Poniższy poradnik opisuje uruchomienie spamasasina dla wszystkich już obecnych dodanych użytkowników w directadmin.
Całość wykonamy wykonując prosty skrypt.

Logujemy się do terminala naszego serwera i tworzymy plik spam.sh

nano spam.sh

o zawartości:

#!/bin/sh for i in `ls /usr/local/directadmin/data/users`; do { for d in `cat /usr/local/directadmin/data/users/$i/domains.list`; do { username=$i domain=$d spam=ON /usr/local/directadmin/scripts/custom/user_create_post.sh }; done; }; done; exit 0;

Nadajemy mu uprawnienia:

chmod 755 spam.sh

I wykonujemy:

sh spam.sh

Gotowe! po wykonaniu skryptu wszystkie konta będą miały włączony system filtrowania poczty SpamAssassin

Dodaj komentarz