Wine 7.1 instalacja w Ubuntu 20.04

Poniższy poradnik opisuje sposób instalacji Wine w Systemie Ubuntu 20.04

Czym jest Wine?
Wine – oprogramowanie umożliwiające wykonywanie aplikacji przeznaczonych dla systemu operacyjnego Microsoft Windows w środowisku systemu operacyjnego klasy Unix. Przy pomocy bibliotek Wine można również przenosić niektóre aplikacje systemu Windows do natywnych plików binarnych systemu Unix.

Uruchamiamy terminal i dodajemy wsparcie systemów 32bitowych:

sudo dpkg --add-architecture i386

Dodajemy klucz repozytorium:

wget -O - https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key | sudo apt-key add -

Dodajemy repozytorium WINE:

sudo add-apt-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ focal main'

Aktualizujemy pakiety wydając polecenie:

sudo apt update

Dokonujemy instalacji:

sudo apt install --install-recommends winehq-devel

Wszystko powinno przejść bez problemu, jeśli były by problemy z zależnościami należy spróbować instalacji z aptitude. Wykonamy to poleceniem:

sudo aptitude install winehq-devel

Dodaj komentarz