Własny adres roundcube na serwerze z DirectAdmin i OpenLiteSpeed

Poniższy poradnik opisuje sposób konfiguracji aby nasz roundcube był dostępny pod adresem webmail.domena.pl
webmail.domena.pl możemy zastąpić dowolnym przedrostkiem poczta.domena.pl, roundcube.domena.pl itp.

Logujemy się do terminala naszego serwera jako root i tworzymy nowy plik:

nano /usr/local/directadmin/data/templates/custom/cust_openlitespeed.CUSTOM.8.pre

O zawartości:

virtualHost poczta.|SDOMAIN|-|VH_PORT| { |CUSTOM| user webapps group webapps vhRoot /var/www/html allowSymbolLink 1 enableScript 1 restrained 1 setUIDMode 2 # listeners listener1, listener2, listener3 listeners |LISTENERS| #VirtualHost config settings docRoot /var/www/html/roundcube vhDomain poczta.|SDOMAIN| vhAliases poczta.|SDOMAIN| adminEmails |ADMIN| enableGzip 1 enableIpGeo 1 errorlog |APACHELOGDIR|/|LOG_NAME|.error.log { useServer 0 logLevel NOTICE rollingSize 0 } accesslog |APACHELOGDIR|/|LOG_NAME|.log { useServer 0 logFormat %a %l %u %t "%r" %>s %O "%{Referer}i" "%{User-Agent}i" logHeaders 5 rollingSize 0 } accesslog |APACHELOGDIR|/|LOG_NAME|.bytes { useServer 0 logFormat %O %I rollingSize 0 } scripthandler { add lsapi:|SCRIPTHANDLER| inc add lsapi:|SCRIPTHANDLER| php add lsapi:|SCRIPTHANDLER| phtml add lsapi:|SCRIPTHANDLER| php|PHP1_RELEASE| } phpIniOverride { php_admin_flag engine |PHP| php_admin_value sendmail_path "/usr/sbin/sendmail -t -i -f |PHP_EMAIL|" |CLI_PHP_MAIL_LOG| |*if HAVE_SAFE_MODE="1"| php_admin_flag safe_mode |SAFE_MODE| |*endif| } rewrite { enable 1 autoLoadHtaccess 1 |FORCE_SSL_REDIRECT| } |*if SSL_TEMPLATE="1"| vhssl { |CUSTOM6| keyFile |KEY| certFile |CERT| certChain 1 sslProtocol |SSLPROTOCOL| } |*endif| # include aliases include /usr/local/lsws/conf/httpd-alias.conf }

Zapisujemy plik.
poczta. zastępujemy wybranym przez nas adresem

Przechodzimy do cd katalogu custombulid:

cd /usr/local/directadmin/custombuild

Przeładowujemy konfigurację:

./build rewrite_confs

Aby wszystkie nasze domeny na serwerze domyślnie po utworzeniu w panelu directadmin miały również dostęp do webmaila pod adresem poczta.domena.pl
Wykonujemy następujące czynności:

Przechodzimy do katalogu:

cd /usr/local/directadmin/data/templates

Kopiujemy plik :

cp dns_a.conf custom

Przechodzimy do katalogu:

cd custom

Dodajemy wpis aby nowe strefy dns tworzyły się z odpowiednim rekordem:

echo "poczta=|IP|" >> dns_a.conf

Jeśli posiadamy już domeny w panelu directadmin i chcemy im również zrobić roundcube pod adresem poczta.domena.pl

Przechodzimy do strefy dns i dodajemy rekord A

poczta A IPSERWERA

Jeśli adres poczta.domena.pl ma być szyfrowany po protokóle https:// należy ponownie wygenerować certyfikat na adres poczta.domena.pl

Dodaj komentarz