Wysyłanie e-mail za pomocą terminala

Poniższy poradnik opisuje bardzo prosty sposób na wysyłanie e-mail z naszej konsoli.
Sposób jest bardzo przydatny w różnych skryptach bash gdzie chcemy dostać chociażby powiadomienie o wykonaniu skryptu.

Do naszego skryptu bądź w samym terminalu wykonujemy polecenie:

mail -s "Temat wiadomości e-mail" -r nadawca@e-mail.pl odbiorca@e-mail.pl <<< "Treść wiadomości e-mail"

UWAGA: wiadomości wysłane w taki sposób mogą trafiać do folderu SPAM ponieważ nie ma tu żadnej autoryzacji.

Dodaj komentarz