Znajdowanie nieudanych prób logowania SSH w Systemach Debian, Ubuntu, Centos

Poniższy poradnik opisuje sposób wylistowania wszystkich niepoprawnych logowań do ssh.
Całość wykonamy za pomocą wykonania jednej komendy!

Aby wyświetlić błędne logowania w systemach Debian/ Ubuntu wydajemy polecenie:

grep "Failed password" /var/log/auth.log

W systemie Centos

grep "Failed" /var/log/secure

Otrzymamy wyniki jak na zrzucie.

Dodaj komentarz