Zwiększenie czasu sesji w RoundCube

Poniższy poradnik opisuje sposób zmiany konfiguracji roundcube aby wydłużyć czas zanim nasz program roundcube nas wyloguje.
Całość sprowadza się do edycji pliku konfiguracyjnego roundcube.

Edytujemy plik konfiguracyjny roundcube, dla serwerów z panelem directadmin będzie to lokalizacja jak poniżej:

nano /var/www/html/roundcube/config/config.inc.php


Dla serwerów bez panelu może to być inna lokalizacja

i dopisujemy na końcu :

// Session lifetime in minutes $config['session_lifetime'] = 240;

240 to ilość minut, wartość tą możemy zmienić na jaką tylko nam się podoba.

Dodaj komentarz